NOWA KSIĘGA WIECZYSTA v 0.85

Weryfikacja numerów  Nowej Księgi Wieczystej,
adres Sądu Rejonowego na podstawie numeru KW

Lista miast i kodów Sądów Wieczysto­księgowych

    
Wpisz numer Księgi Wieczystej :
Przykładowy numer wygląda tak:   KA1S/00012345/6
Uwaga: Skrypt nie weryfikuje numeru o innej postaci!  
Jeżeli nie znasz numeru księgi, a znasz adres działki lub numer działki z rejestru gruntów, to możesz skorzystać z płatnego serwisu:

znajdź księgę wieczystą według adresu działki lub mieszkania

Jeżeli sprawdziłeś poprawność numeru Nowej Księgi Wieczystej to możesz sprawdzić dane działki i właścicieli w - Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych

Sprawdzanie numerów Nowej Księgi Wieczystej. Proszę mnie informować o problemach z używaniem tego skryptu. mail to me - Romek
Przydatne linki:
.pl Formularz do generowania numerów NKW na podstawie
zbioru starych numerów Księgi Wieczystej.
.pl Formularz do weryfikacji numeru NIP
i identyfikacji Urzędu Skarbowego

Kolorem żółtym oznaczone zostały wydziały ksiąg wieczystych, które są w pełni przemigrowane, tzn. wszystkie księgi wieczyste, które prowadzone były przez te wydziały w formie dotychczasowej, przepisane zostały do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznej i znajdują się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW).Licznik = 917   (1)