humor z zeszytów szkolnych:

W Olsztynie istnieje fabryka opon mózgowych.