Lekcja religii. Po wyłożeniu części materiału katecheta pyta Miecia:

- Powiedz mi, kto widzi i słyszy wszystko?

- Nasza sąsiadka - odpowiada bez namysłu zapytany.