Z nowych definicji haseł w Słowniku.

arab - osoba z kulturowo uwarunkowanym ręcznikiem na głowie