humor z zeszytów szkolnych:

Rozalkę leczono niekonwencjonalnie - w piecu.