humor z zeszytów szkolnych:

Organ to instrument kościelny i narządy ludzkie.