Zasada Clarke’a - każda dostatecznie zaawansowana technologia niczym nie różni się od magii.