Prawo Fitza - im wiÍcej kucharzy tym gorszy obiad.