Definicja WYSIWYG: „What you see is what you might get”. Jednak gdy tylko pojawi się u ciebie iskierka nadziei, że zbliżasz się do końca swojej pracy, to angielskie tłumaczenie WYSIWYG brzmi: „What you see is what you never get”.