EAN13-demo-multi

Program służy do jednoczesnego wyliczenia cyfry kontrolnej wg EAN13 dla wielu 12-cyfrowych numerów EAN.

W wersji demo program wylicza cyfrę kontrolną dla maksymalnie 10 danych (nawet gdy poda się 1000 danych).

Wersja licencjonowana robi to nawet dla danych w liczbie 1000 danych wklejonych np z arkusza Excela.

Inne cechy programu np weryfikacja poprawnoœci danych, np czy jest 12 cyfr, czy nie wpisano o zamiast 0, może być uzgodniona z licencjobiorcą.

Kody bez cyfry kontrolnej do wyliczenia - każdy kod wpisuj w osobnej linii:

   
 • Dla zwykłego drukowania:
  • Po pokazaniu się na ekranie kodów EAN13 użyj funkcji drukowania
   w swojej przeglądarce internetowej.
 • Dla Excela:
  • Przejdź do Excela, wstaw kursor w pierwszą komórkę gdzie zaczynają się kody EAN13 bez cyfry kontrolnej, trzymając klawisz Shift naciśnij klawisz strzałki w dół tyle razy ile chcesz wygenerować kodów z cyfrą kontrolną.
  • Wciśnij   CTRL+C
  • Przejdź do przeglądarki i myszką kliknij w białym oknie; Wciśnij   CTRL+V
  • Kliknij guzik [Generuj kody EAN13] - pojawi się strona z pełnymi kodami EAN13.
  • Wciśnij po kolei:   CTRL+A     CTRL+C
  • Przejdź do Excela, wstaw kursor w pierwszą komórkę kolumny gdzie mają się znaleźć pełne kody EAN13, wciœnij CTRL+V albo Wciśnij PRAWY guzik myszy i wybierz wklej specjalnie (ta kolumna powinna mieć formatowanie Liczbowe z 0 miejsc po przecinku inaczej EAN pokaże sie jako 5.901234E+12)
 • Aby wprowadzic nowe dane:
  • Wciśnij klawisz F6 i Enter, albo Alt + strzałka w lewo.
 • Program testowano w przeglądarce Firefox i Chrome.     mail to me - Romek