Weryfikator numerów wg. ISO-7064

© R.J.Żyłła
( 2000-2020 )
ver 0.6.1
wybierz rodzaj
wpisz identyfikator


    

wynik sprawdzenia/obliczenia cyfry kontrolnej: 


komentarz : 


Romek

mail to me - Romek

Serwis istnieje od stycznia 2001
Ta strona powstała w styczniu 2014
Ostatnie poprawki w listopadzie 2017

Valid HTML 4.01!
Numer ISNI (International Standard Name Identifier) oraz ORCID iD ma cyfrę kontrolną liczoną według ISO-7064 (MOD 11,2)

Numer ISAN (International Standard Audiovisual Number) ma symbol kontrolny liczony według ISO-7064 (MOD 37,36),   patrz przykład obliczenia


  • Jak sprawdzić poprawność numerów PESEL, REGON, NIP?
  • Walidacja numeru Banku, karty kredytowej, numeru banknotu EURO
  • Czy jest poprawny numer konta bankowego, dowodu osobistego?
  • Czy cyfra kontrolna jest prawidłowa w numerze IMEI komórki?
  • Co zrobić gdy na stemplu lekarza jest zamazana jakaś cyfra?
  • Czy numer w kodzie paskowym EAN13, EAN8, ISBN jest poprawny?