SKARBCZYK SKARBOWCA

Sprawdzanie numerów NIP i wyszukiwanie
urzędów skarbowych na podstawie NIPów
Wpisz NIP

Uwaga: trzycyfrowy prefiks numeru NIP dotyczy urzędu aktualnego dla miejscowości w momencie nadawania numeru NIP.
Osoba fizyczna będąca właścicielem firmy składa wniosek w Urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Miejsce działalności może być całkiem gdzie indziej.
REKLAMA
Proszę mnie informować o problemach z używaniem tego skryptu. -> mail to me - Romek
Dziękuję p. Arkowi Malczewskiemu za zwrócenie uwagi na błędny prefiks w bazie Urzędów Skarbowych.

Adresy urzędów skarbowych, numery kont dla wpłat podatku,
zasięgi działalności można znaleźć w tej bazie.
.../teleadresy/skarb_spis.html


W zależności od rodzaju podatnika różne urzędy skarbowe będą właściwe w sprawie nadania NIP.
W sprawach dotyczących ewidencji podatkowej i nadania NIP właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług;
2) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od VAT - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności;
3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Œródmieście;
4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/nip/208101,Ktory-urzad-powinien-nadac-podatnikowi-NIP.html#ixzz2mvzY8Uzj
Licznik = 5922   (1)