SKARBCZYK SKARBOWCA

Sprawdzanie numerów NIP i wyszukiwanie
urzędów skarbowych na podstawie NIPów
Wpisz NIP

Uwaga: trzycyfrowy prefiks numeru NIP dotyczy urzędu aktualnego dla miejscowości w momencie nadawania numeru NIP.
Osoba fizyczna będąca właścicielem firmy składa wniosek w Urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Miejsce działalności może być całkiem gdzie indziej.
Formularz nie podaje Urzędu Skarbowego wystawcy faktury na podstawie jego numeru NIP. Taką informację można tylko dostać na stronie kreatora Zawiadomienia ZAW-NR.

Patrz także Kody Urzędów Skarbowych dla JPK

Proszę mnie informować o problemach z używaniem tego skryptu. -> mail to me - Romek
Dziękuję p. Arkowi Malczewskiemu za zwrócenie uwagi na błędny prefiks w bazie Urzędów Skarbowych.

Adresy urzędów skarbowych, numery kont dla wpłat podatku,
zasięgi działalności można znaleźć w tej bazie.
.../teleadresy/skarb_spis.html


W zależności od rodzaju podatnika różne urzędy skarbowe będą właściwe w sprawie nadania NIP.
W sprawach dotyczących ewidencji podatkowej i nadania NIP właściwymi naczelnikami urzędów skarbowych są:
1) dla podatników podatku od towarów i usług, niekorzystających ze zwolnienia od tego podatku - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach podatku od towarów i usług;
2) dla jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, korzystających ze zwolnienia od VAT - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę jednostki lub miejsce wykonywania działalności;
3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podatnika, a jeżeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Œródmieście;
4) dla płatników podatków oraz płatników składek ubezpieczeniowych, niebędących jednocześnie podatnikami, o których mowa w pkt 1-3 - naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę płatnika; w pozostałych przypadkach właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście.
Czytaj więcej na Infor.pl: http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/urzad-skarbowy/nip/208101,Ktory-urzad-powinien-nadac-podatnikowi-NIP.html#ixzz2mvzY8Uzj
Licznik = 4290   (1)