trzy pierwsze linie - PESEL jest błędny
vpesel("74021834012")=FALSE - nie sprawdzamy płci
vpesel("74021834012","M")=FALSE - sprawdzamy czy to Mężczyzna
vpesel("74021834012","K")=FALSE - sprawdzamy czy to Kobieta
vpesel("74021834018")=TRUE - nie sprawdzamy płci
vpesel("74021834018","M")=TRUE - sprawdzamy czy to Mężczyzna
vpesel("74021834025","K")=TRUE - sprawdzamy czy to Kobieta
vpesel("74021834018","K")=FALSE - sprawdzamy czy to Kobieta
vpesel("74021834025","M")=FALSE - sprawdzamy czy to Mężczyzna
vpesel("74021834001","K")=TRUE - sprawdzamy czy to Kobieta
vpesel("74021834001","M")=FALSE - sprawdzamy czy to Mężczyzna