[01-01] Jednostki długości

spis całości      spis rozdziału                                     następna strona

- cm m km in ft yd mi
cm 1 10-2 10-5 39,37 ×10-2 3,28 × 10-2 1,093 × 10-2 6,214 × 10-6
m 102 1 10-3 39,37 3,281 1,093 6,214 × 10-4
km 105 103 1 39,37 × 103 3,281 × 103 1,093 × 103 0,6214
in 2,54 2,54 × 10-2 2,54 × 10-5 1 83,33 × 10-3 2,777 × 10-2 0,158 × 10-4
ft 30,48 30,48 × 10-2 30,48 × 10-5 12 1 0,333 1,894 × 10-4
yd 91,49 91,49 × 10-2 91,49 × 10-5 36 3 1 5,68 × 10-4
mi 16,093 × 104 16,093 × 102 1,6093 63,35 × 103 5,280 × 103 1,760 × 103 1
1: Wprowadź wartość
2: Wybierz przeliczenie
 
3: Wynik otrzymasz tutaj

mila - 1 mi = 1760 yd
jard - 1 yd = 3 ft
stopa - 1 ft = 12 in
cal - 1 in