[01-00] Tabele przeliczeniowe jednostek miar anglosaskich
             na układ metryczny i odwrotnie

spis rozdziałów

[01-01] Jednostki długości
[01-02] Zamiana ułamków cala na milimetry
[01-03] Jednostki powierzchni
[01-04] Jednostki objętości
[01-05] Jednostki masy
[01-06] Jednostki siły
[01-07] Jednostki prędkości
[01-08] Jednostki ciśnienia
[01-09] Jednostki obiętościowego natężenia przepływu
[01-10] Jednostki energii, pracy i ciepła
[01-11] Jednostki mocy
[01-12] Współczynniki wymiany ciepła
[01-13] Zależności różnie definiowanych kalorii od dżula, kalorii tablicowej i Btu
[01-14] Współczynnik przewodzenia ciepła, przewodność cieplna właściwa
[01-15] Lepkość kinematyczna dyfuzyjność
[01-16] Zmiana temperatur ze skali Fahrenheita na Celsjusza i odwrotnie
[01-17] Jednostki gęstości
[01-18] Jednostki stężenia
[01-19] Przeliczenie stopni Brixa na stopnie Baumé
[01-20] Jednostki lepkości dynamicznej

do góry