[01-08] Jednostki ciśnienia

poprzednia strona     spis całości     spis poprzedni     następna strona

- kG/cm2 N/m2 lb/in2 lb/ft2 Tr in Hg 
(w 0°C)
in H2O
(w 60°F)
ft H2O
(w 60°F)
atm
kG/cm2 1 98070 14,22 20,48×102 735,6 28,96 394,1 32,84 0,9678
N/m2 1,02×10-5 1 0,000145 0,02089 75×10-4 0,000295 402×10-5 0,000335 9,869×10-6
lb/in2 0,07031 6895 1 144 51,75 2,036 27,71 2,309 0,06805
lb/ft2 4,88×10-4 47,8 0,006944 1 0,359 0,01414 0,1924 0,01603 4,725×10-4
Tr 0,00136 133,3 0,01934 2,785 1 0,03937 0,5358 0,04465 0,001316
in Hg 
(w 0°C)
0,03453 33,86 0,4912 70,73 25,4 1 13,61 1,134 0,03342
in H2O
(w 60°F)
0,002538 24,9 0,03609 5,197 1,866 0,07348 1 0,08333 2,456×10-3
ft H2O
(w 60°F)
0,03045 2986 0,04331 62,37 22,3 0,8818 12 1 0,02947
atm 1,033 101300 14,70 21,16×102 760 29,92 407,2 33,93 1
 atmosfera fizyczna  1 at = 760 mmHg 
 bar         1 b = 1,02 kG/cm2 
            1 b = 105 N/m2 
 mikrobar       1 ľb = 1 dyn/cm2 
 atmosfera techniczna 1 at = 1kG/cm2 =  0,9678 atm 
            1 kG/cm2 = 9,807×10 dyn/cm2 
            1 kG/m2 = 1 mm H2O w temp 4°C 
 tor         1 Tr = 1 mm Hg w temp 0°C 
 psi         1 psi = 1 lb/in2