[03-02] Materiały budowlane i ogniotrwałe.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Materiał Gęstość Średnie ciepło właściwe Współczynnik przewodzenia ciepła
ρ
kg/m3
Cm
kJ/kg×K
t
°C
λ
W/m×K
t
°C
asfalt

 

 

 

2120

 

 

 

0,921

 

 

 

20

 

 

 

0,605

0,651

0,698

0,744

0

10

20

30

bakielit 1270 1,591 20 0,233 20
bazalt 2900 0,795÷0,963 20÷100 1,165÷1,768 0÷100
beton

1 cz. cementu 5cz. piasku
9% obj. wilgoci

1 cz. cementu 2 cz. piasku
2 cz. żwiru (suchy)

 

1900

 

2180

 

 

 

1,130

 

 

 

0÷100

 

1,279

 

0,756

 

0

 

20

beton piankowy

 

 

 

 

600

800

1000

1200

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

0,174÷0,349

0,233÷0,523

0,349÷0,698

0,465÷0,95

0,582÷1,163

20

20

20

20

20

beton żwirowy

 

 

1800

2000

2200

 

 

 

 

 

 

0,965

1,163

1,512

20

20

20

beton pumeksowy
10,3% obj.wilgoci
800     0,279 20
beton żużlowy suchy 1115÷1150     0,256÷0,302 0÷20
cegła ręcznie formowana sucha 1568 0,741 27÷49 0,395 0÷25
cegła maszynowo formowana
sucha
1672 0,921 0÷100 0,523 0÷50
cegła maszynowo formowana

0,9% obj. wilgoci

1,8% obj. wilgoci

sucha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,698

0,954

0,279

0,326

0,384

0,442

0,523

0,733

1,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mur ceglany stary suchy 1850     0,407÷0,442 20÷50
mur ceglany nowy mokry 1961     1,396 10
cegła cyrkonowa

 

0

 

0,574

 

0÷60

 

1,617

2,024

400

1400

cegła chromowa

 

 

3028

 

 

 

 

 

 

 

 

1,628

1,558

1,733

50

400

1400

cd.

Materiał Gęstość Średnie ciepło właściwe Współczynnik przewodzenia ciepła
ρ
kg/m3
Cm
kJ/kg×K
t
°C
λ
W/m×K
t
°C
cegła krzemianowa
ok. 95% SiO2

 

 

 

 

1650

1700

1900

1870

1870

0,783÷0,796

1,059÷0,930

1,248÷1,038

1,357÷1,122

1,398÷1,156

0,25

0÷400

0÷800

0÷1200

0÷1400

0,651

1,023

1,384

1,163

1,279

200

600

1000

50

400

celuloid biały 1400     0,209 30
drewno suche

dąb -| do włókien

|| do włókien

 

820

 

 

2,387

 

 

0÷100

 

 

0,198÷0,302

0,361

 

0÷50

20

jodła -| do włókien 550 2,722 70 0,140 70
klon -| do włókien

|| do włókien

710

 

 

 

 

 

0,174

0,43

20÷50

20÷50

sosna -| do włókien

|| do włókien

550

 

2,723÷1,382

 

0÷100

 

0,151

0,361

0÷25

 

emalia       1,163 20
fibra biała

czerwona

1220

1290

 

 

 

 

0,279

0,477

20÷50

20÷100

gips

 

 

800

1000

1200

 

 

0,837

 

 

0÷100

0,395

0,12

0,663

20

20

20

glina niewypalana

7,4% wilgoci

10% wilgoci

sucha

 

1775

1775

1775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,698

0,930

0,326

 

25

25

20

grafit       11,63÷174,45 20
granit 2750 1,047 20÷400 2,908 20

cd.

Materiał Gęstość Średnie ciepło właściwe Współczynnik przewodzenia ciepła
ρ
kg/m3
Cm
kJ/kg×K
t
°C
λ
W/m×K
t
°C
guma naturalna

 

1050

1150

 

 

 

 

0,163

0,279

20

20

buna

 

1150

1250

 

 

 

 

0,233

0,465

20

20

ebonit 1150 1,424 0÷100 0,163 20
tiokolit 1650     0,291 20
igelit 1390     0,151 20
kamień kotłowy 300÷2700     0,081÷2,326 100
klinkier

 

1800

2000

 

 

 

 

0,954

1,128

20

20

kreda 1800÷2600 0,879 0÷100 0,93  
kwarc -| do osi

kwarc | | do osi

2650

 

0,783

0,997

0÷100

0÷500

7,327

10,234

25

40

linoleum 1180     0,174 20
marmur 2600     2,791 20
papa dachowa 1000÷2000     0,14÷0,233 20
papier 700     0,14 20
piasek mokry

piasek suchy

1640

1520

 

0,780

 

20÷98

1,128

0,326÷0,384

20

20÷160

piaskowiec mokry

piaskowiec suchy

2260

2250

 

0,729

 

0÷100

1,675

1,291

20

20

polistyrol 1050     0,157 20
porcelana

55% Al2O3 45% SiO2

 

2350

 

 

1,063

 

 

15÷1075

 

 

0,93

2,035

2,442

0

500

1000

preszpan nieimpregnowany   2,931 4 0,249 54
skóra 850÷1000     0,140÷0,174 20
szkło

sodowe

kwarcowe

 

 

2400÷2600

2590

2100

 

 

0,963

1,03

 

 

 

17÷329

100÷157

 

 

 

0,721

0,756

1,163

1,384

1,907

17

100÷178

 

0

100

pleksiglas 1180     0,195 20

cd.

Materiał Gęstość Średnie ciepło właściwe Współczynnik przewodzenia ciepła
ρ
kg/m3
Cm
kJ/kg×K
t
°C
λ
W/m×K
t
°C
szlaka wielkopiecowa

(żużel)

 

 

800

1000

1200

1400

 

 

 

 

 

 

 

 

0,244÷0,384

0,314÷0,442

0,372÷0,5

0,465÷0,57

20

20

20

20

winidur 1350     0,151 20
zaprawa

3 cz. piasku,1 cz wapna
14% obj. wilgoci, 12 cz. piasku

4 cz. wapna, 1 cz. cementu +
2 cz. wilgoci 

 

1820

 

1870

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,675

 

0,535

 

0÷20

 

0

tynk

 

 

 

1600

1800

2000

2200

 

 

 

 

 

 

 

 

0,628

0,814

1,012

1,279

20

20

20

20

ziemia

sucha

świeża gliniasta

 

1340÷1900

2020

 

 

 

 

 

 

 

0,523

2,326

 

20

0

żywica anilinowa

fenolowa

kazeinowa

mocznikowa

1210

1320

1350

1500

 

 

 

 

 

 

 

 

0,267

0,262

0,163

0,349

20

20

20

20

żelazokrzem
65% Si
      46,52 20