[03-07] Współczynnik przewodzenia ciepła λ niektórych gazów
w zależności od temperatury.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Gaz λ W/m K
0°C 100°C 200°C 300°C 400°C 500°C 600°0 700°C 800°C 900°C 1000°C
wodór 0,1595 0,198 0,2310 0,2612 0,2880 0,314 0,3395 0,3668 0,3935 0,4194 0,4167
azot 0,0227 0,0291 0,0347 0,0407 0,0465 0,0522 0,0578 0,0634 0,0687 0,0737 0,0785
tlen 0,0232 0,0309 0,0383 0,0458 0,0550 0,0597 0,0661 0,0723 0,0779 0,0831 0,0882
tlenek węgla 0,0215 0,0274 0,0529 0,0383 0,0440 0,0495 0,0550 0,0601 0,0651 0,0697 0,0743
dwutlenek węgla 0,0137 0,0213 0,0288 0,0367 0,0441 0,0512 0,0579 0,0645 0,0707 0,0765 0,0821
metan 0,0294 0,0480 0,0701 0,0926 0,118 0,143 0,1707 0,1968 0,2202 0,2502 0,2769
etan 0,0180 0,0309 0,0466 0,0639 0,0829 0,1023 0,1213 0,1400 0,1584 - -
etylen 0,0168 0,0295 0,0441 0,0594 0,0762 0,0923 0,1083 0,1237 0,1349 - -
para przegrzana 0,015 0,0217 0,0289 0,0365 0,0446 0,0531 0,0618 0,0709 0,0804 0,09 0,0997