[03-09] Współczynnik przewodzenia ciepła niektórych cieczy
w zależności od temperatury.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Ciecz λ ×102 W/m K
0°C 25°C 50°C 75°C 100°C 125°C 150°C
aceton 17,44 16,86 16,28 15,76 15,12    
alkohol butylowy 15,59 15,23 14,83 14,42 - - -
alkohol etylowy 18,84 18,32 17,74 17,15 - - -
alkohol metylowy 21,40 21,07 20,70 20,47 - - -
anilina 18,61 18,14 17,68 17,21 16,81 16,34 15,93
benzol 15,12 14,48 13,84 13,20 12,56 12,04 -
gliceryna 27,68 27,97 28,32 28,61 28,90 29,19 29,54
ksylol 13,67 13,14 12,68 12,15 11,75 11,13 -
olej wazelinowy 12,50 12,39 12,21 12,10 11,86 11,75 11,57
nitrobenzol 15,41 15,00 14,65 14,30 13,96 13,61 -
toluol 14,13 13,61 12,91 12,33 11,86 11,22 -