[04-11] Temperatura wrzenia wodnych roztworów NH4NO3 w zaleznosci od stezenia
(pod ciśnieniem atmosferycznym).

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Stezenie % masowy tw.,°C   Stezenie % masowy tw.,°C
35,1 105 87,00 140
51,9 110 90,75 150
63,1 115 83,40 160
71,3 120 95,00 180
77,15 125 97,55 200
81,40 130 100,0 230