[05-12] Równowaga aceton-ksylen-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Ksylen Woda   Aceton Ksylen Woda
35,3

36,7

39,5

40,7

41,8

47,1

51,9

56,8

61,1

62,8

64,0

62,4

59,6

58,1

57,0

51,1

45,6

39,6

33,9

31,1

0,7

0,9

1,0

1,2

1,3

1,8

2,5

3,6

5,1

6,1

66,6

65,7

65,7

65,0

60,9

60,5

43,7

36,9

33,6

22,6

21,6

15,7

13,0

5,9

5,3

0,8

0,5

0,4

10,9

12,7

18,6

22,0

33,1

34,3

55,6

62,6

66,0

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie ksylenowej 6,1 11,6 18,7 25,5
wodnej 9,3 16,3 22,3 27,5
    31,8 34,9 60,0 65,0
    32,1 34,3 50,0 56,5