[05-00] Ekstrakcja.

spis rozdziałów

[05-01]  Równowaga aceton-benzen-woda (dane dla 30°C w % mas.)
[05-02] Równowaga aceton-1,1,2,2-czterochloroetan-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-03] Równowaga aceton-czterochlorek węgla-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-04] Równowaga aceton-chlorobenzen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-05] Równowaga aceton-glikol etylenowy-benzen (dane dla 27°C w % mas.)
[05-06] Równowaga aceton-glikol etylenowy-bromobenzen (dane dla 25°C w % mas.)
[05-07] Równowaga aceton-glikol etylenowy-chlorobenzen (dane dla 23°C w % mas.)
[05-08] Równowaga aceton-glikol etylenowy-ksylen (dane dla 25°C w % mas.)
[05-09] Równowaga aceton-glikol etylenowy-nitrobenzen (dane dla 22°C w % mas.)
[05-10] Równowaga aceton-glikol etylenowy-toluen (dane dla 27°C w % mas.)
[05-11] Równowaga aceton-keton metyloizobutylowy-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-12] Równowaga aceton-ksylen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-13] Równowaga aceton-1,1,2 trójchloroetan-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-14] Równowaga aceton-trójchloroetylen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-15] Równowaga alkohol etylowy-alkohol n-amylowy-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-16] Równowaga alkohol etylowy-benzen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-17] Równowaga alkohol etylowy-eter dwu-n-butylowy-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-18] Równowaga alkohol etylowy-gliceryna-benzen (dane dla 25°C w % mas.)
[05-19] Równowaga alkohol etylowy-keton dwu-n-propylowy-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-20] Równowaga alkohol etylowy-toulen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-21] Równowaga alkohol etylowy-trójchloroetylen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-22] Równowaga alkohol izopropylowy-benzen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-23] Równowaga alkohol izopropylowy-cykloheksan-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-24] Równowaga Alkohol metylowy-toluen-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-25] Równowaga benzen-anilina-n - heksadekan (dane dla 25°C w % mas.)
[05-26] Równowaga Butadien-furfural-nafta (dane dla 20°C w % mas.)
[05-27] Równowaga Cykloheksan-anilina-n-heksadekan (dane dla 25°C w % mas.)
[05-28] Równowaga Cykloheksan-anilina-n-heptan (dane dla 25°C w % mas.)
[05-29] Równowaga Dwuetyloamina-woda-toluen (dane dla 25°C w % mas.)
[05-30] Równowaga Dwufenyloheksan-dokozan-furfural (dane dla 45°C w % mas.)
[05-31] Równowaga Dwufenyloheksan-dokozan-furfural (dane dla 80°C w % mas.)
[05-32] Równowaga Dwufenyloheksan-dokozan-furfural (dane dla 115°C w % mas.)
[05-33] Równowaga Kwas octowy-chloroform-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-34] Równowaga Kwas octowy-eter dwuizopropylowy-woda (dane dla 23°C w % mas.)
[05-35] Równowaga Kwas octowy-eter dwu-n-butylowy-woda (dane dla 25°C w % mas.)
[05-36] Równowaga Kwas octowy-eter etylowy-woda (dane dla 20°C w % mas.)
[05-37] Równowaga Kwas octowy-keton dwuizobutylowy-woda (dane dla 23°C w % mas.)
[05-38] Równowaga Kwas octowy-keton metyloizobutylowy-woda (dane dla 22°C w % mas.)
[05-39] Równowaga Kwas octowy-metylocykloheksanon-woda (dane dla 24°C w % mas.)
[05-40] Równowaga Metylocykloheksan-n - heptan-anilina (dane dla 25°C w % mas.)
[05-41] Rozpuszczalność niektórych cieczy w cieczach - wybrane układy dwuskładnikowe woda (A), ciecz organiczna (B), wykazujące ograniczoną rozpuszczalność.
[05-42] Wybrane uklady dwuskladnikowe cieczy organicznych A i B wykazujacych organiczna wzajemna rozpuszczalnosc.