[05-28] Równowaga Cykloheksan-anilina-n-heptan

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Cykloheksan Anilina n-heptan   Cykloheksan Anilina n-heptan
0,0

18,4

19,9

31,4

41,8

43,2

59,5

61,4

70,5

6,6

8,1

8,2

9,3

10,4

10,3

12,6

13,0

15,2

93,2

73,5

71,9

59,3

47,8

46,5

27,9

25,6

14,3

83,5

26,2

17,8

12,7

10,0

6,2

4,1

1,5

0,0

16,5

73,8

79,8

83,9

86,0

88,9

90,5

92,5

93,5

0,0

0,0

2,4

3,4

4,0

4,9

5,4

6,0

6,5

b) cięciwy równowagowe

Cykloheksan w warstwie anilinowej 1,5 4,1 6,2 12,7
n-heptanowej 18,4 31,4 41,8 61,4