[06-03] Adsorpcja butanu na sproszkowanym TiO2w temperaturze 0°C

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

p, N/m2 7600 11300 18300
a×106 , m3/kg sorbenta 2940 3820 4850
p, N/m2 26600 43800 76000
a×106 , m3/kg sorbenta 5890 8070 12700