[06-00] Adsorpcja

spis rozdziałów

[06-01] Stałe adsorpcyjne dla gazów na węglu aktywnym w temperaturze 0°C (według Freundlicha)
[06-02] Adsorpcja wodoru na katalizatorze żelaznym (z dodatkiem K2O i Al2O3), pod ciśnieniem atmosferycznym
[06-03] Adsorpcja butanu na sproszkowanym TiO2w temperaturze 0°C
[06-04] Adsorpcja benzenu i eteru etylowego na węglu aktywnym w temperaturze 20°C
[06-05] Adsorpcja azotu na węglu w temperaturze 0°C
[06-06] Adsorpcja azotu na sproszkowanym ZnO w temperaturze ciekłego azotu (78K)
[06-07] Adsorpcja substancji z ich wodnych roztworów węglem aktywnym
[06-08] Adsorpcja gazów na węglu aktywnym w temperaturze 15°C pod ciśnieniem atmosferycznym (w zależności od masy cząsteczkowej, temperatury wrzenia oraz temperatury krytycznej tych gazów)
[06-09] Ciepło adsorpcji par i gazów w zależności od ich ciepła kondensacji oraz rodzaju sorbenta
[06-10] Ciepło adsorpcji pary wodnej na węglu aktywnym w zależności od temperatury
[06-11] Ciepło adsorpcji substancji organicznych na węglu aktywnym
[06-12] Wartości stałych m i n we wzorze uzależniającym ciepło adsorpcji od ilości pochłoniętej pary przez węgiel q=m×an
[06-13] Własności sorbentów

do góry