[06-05] Adsorpcja azotu na węglu w temperaturze 0°C

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

p, N/m2 57 161 524 1730
a, 103  m3/kg sorbenta 0,111 0,298 0,987 3,043
p, N/m2 3,060 4530 7500 10300
a, 103  m3/kg sorbenta 5,082 7,047 10,310 13,053