[06-07] Adsorpcja substancji z ich wodnych roztworów węglem aktywnym

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

Substancja

adsorbowana

Warunki adsorpcji Stałe do równania
Freundlicha
steż. począt.
subst. kg/m3
czas adsorpcji temp.
°C
k 1/n
kamfora 1,13 24h 20 7,40 0,50
krezol 10 3h 20 3,60 0,30
kwas octowy 2÷20 4h 20 0,97 0,40
kwas octowy 2÷20 4h 50 0,08 0,66
kwas octowy 2÷20 4h 70 0,04 0,75
fenol 2÷20 4h 20 17,18 0,23
fenol 2÷20 4h 70 2,19 0,47