[06-09] Ciepło adsorpcji par i gazów w zależności od ich ciepła kondensacji oraz rodzaju sorbenta

poprzednia strona     spis calosci     spis rozdzialu     nastepna strona

Wzór Sorbent Ciepło kondensacji
kJ/kg
adsorbowanego gazu
Ciepło adsorpcji
kJ/kg
adsorbowanego gazu
Temperatura
adsorpcji
°C
CH3OH węgiel aktywny 1120 1790 25
C2H2 węgiel aktywny 495 1050 25
CCl4 węgiel aktywny 195 461 25
C6H6 węgiel aktywny 390 868 25
CH4 węgiel aktywny
3% obciążony
524 1200 20
C2H2 węgiel aktywny
3% obciążony
482 1050 20
C3H8 węgiel aktywny
3% obciążony
423 923 20
C4H10 węgiel aktywny
3% obciążony
390 838 20
NH3 węgiel drzewny 1380 2160 -
CO2 węgiel drzewny 139 714 -
CH4 węgiel drzewny 525 1430 -
CO węgiel drzewny 218 721 -
N2 węgiel drzewny 197 662 -
H2 węgiel drzewny 453 5250 -