Symbolika Kodu interleaved2of5


Szybki skok: Wprowadzenie | Pochodzenie | Kodowanie | Struktura | Tabela Kodowania | Przykład

Wprowadzenie

Symbol interleaved2of2 koduje dowolny ciąg zawierający parzystą liczbę znaków numerycznych (cyfr) w postaci pasków o dwóch różnych szerokościach. W przeciwieństwie do kodu standard2of5, który koduje cyfry w postaci czarnych pasków różnej szerokości i wąskich przerw, jeden symbol interleaved2of5 koduje jednocześnie dwie cyfry; pierwszą w postaci czarnych pasków, a drugą w postaci przerw różnej szerokości między czarnymi paskami. To pozwala na trochę gęściejszy zapis.

 Kod paskowy interleaved2of5

porównanie kodu interleaved2of5 i standard2of5

Kodowanie interleaved2of5 (ang. przeplatany 2 z 5) jest symboliką o wyższej gęstości od symboliki industrial2of5, na której została oparta. Symbolika ta używana jest głównie w logistyce i magazynowaniu.

Symbolika nazwana jest 'interleaved' (z ang. przeplatany) gdyż pierwsza cyfra kodowana jest 5-oma ciemnymi paskami, a druga kodowana jest 5-oma jasnymi przerwami oddzielającymi te paski. Z tego powodu to kodowanie może tylko kodować numery z parzystą liczbą cyfr.

Jak widać z ilustracji, kod paskowy interleaved2of5 jest krótszy od kodu standard2of5.

 Kodowanie

Tabela 1 przedstawia kodowanie znaków w kodzie 'Przeplatany 2 z 5'. W kolumnie 'Binarne odzwierciedlenie', znak 1 oznacza szeroki element, a 0 wąski element.

Tabela 1: Binarne odzwierciedlenie kodowania znaków
Znak
danych
Binarne
odzwierciedlenie
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1
2 0 1 0 0 1
3 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 1
5 1 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0
7 0 0 0 1 1
8 1 0 0 1 0
9 0 1 0 1 0

W Tabeli 1 zastosowano zmodyfikowany zakodowany binarnie schemat kodowania dziesiętnego. Czterem skrajnym lewym pozycjom bitowym dla każdego znaku przydziela się wagi 1, 2, 4 i 7, od lewej do prawej strony; piąta pozycja stosowana jest do bitu parzystości. Suma wag poszczególnych pozycji bitów '1' jest równa wartości znaku danych, wyjątkiem jest znak danych 0, gdzie stosuje się wagi 4 i 7. Bit parzystości zapewnia, że zawsze w znaku występują dwa bity '1'.

Przykładowo bity 0 1 0 1 0 dają cyfrę: 0*1 + 1*2 + 0*4 + 1*7 = 9

Zasada "dwa szerokie, trzy wąskie" powoduje, że możliwych jest tylko 10 permutacji z powtórzeniami położenia szerokich pasków. A to powoduje z kolei, że odwrócenie 'do góry nogami' dowolnego kodu daje inne sensowne znaczenie tego kodu. Gdyby kod 'interleaved2of5' składał się tylko z pasków kodowych cyfr to czytnik nie mógłby rozpoznać czy wczytana sekwencja jest prawidłowa czy nie. Z tego powodu na początku i na końcu dodano kody startu i stopu o różnej budowie.

Według normy stosunek szerokości szerokiego do wąskiego paska wynosi 2,5 do 1. Dopuszczalne jest zwiększenie tego stosunku do 3:1

Znak start składa się z czterech wąskich elementów w kolejności kreska (ciemna) - spacja (jasna) - kreska (ciemna) - spacja (jasna).
Znak start znajduje się w lewym końcu znaków danych symbolu, przylegając do pierwszej kreski (ciemnej) najbardziej znaczącej cyfry.
Znak stop składa się z sekwencji szeroka kreska (ciemna) - wąska spacja (jasna) - wąska kreska (ciemna).
Znak stop jest umieszczony w prawym końcu znaków danych symbolu, przylegając do ostatniej spacji (jasnej) najmniej znaczącej cyfry.
Znaki start i stop nie mają przypisanej interpretacji czytelnej wzrokowo i nie są transmitowane przez dekoder.

Kod interleaved2of5 ma także cyfrę kontrolną, która jest obliczana w ten sam sposób jak dla kodu EAN-13. Zakładając, że chcemy zakodować 7-io cyfrowy numer "1234567", obliczamy sumę kontrolną w następujący sposób:

Kod paskowy 1 2 3 4 5 6 7
Pozycja 7 6 5 4 3 2 1
Wagi 3 1 3 1 3 1 3
Obliczenia 1 * 3 2 * 1 3 * 3 4 * 1 5 * 3 6 * 1 7 * 3
Sumy cząstkowe 3 2 9 4 15 6 21

Suma wynosi 3 + 2 + 9 + 4 + 15+ 6 + 21 = 60. Należy dodać 0 do 60 aby uzyskać liczbę bez reszty podzielną przez 10, więc cyfrą kontrolną jest 0, a pełny numer kodu równa się "12345670".

 

Kalkulatorek do obliczania opcjonalnej cyfry kontrolnej kodu interleaved2of5
Wprowadź kod interleaved2of5 (7 cyfr): Cyfra kontrolna:

 Struktura

Kod paskowy interleaved2of5 ma następująca strukturę:

 1. Znak startu, zakodowany jako 1010.
 2. Kolejne pary cyfr zakodowanych według tabeli poniżej.
 3. Znak stopu, zakodowany jako 1101.

 Tabela Kodowania

Tabela wskazuje jak jest kodowana każda cyfra w kodzie Interleaved2of5. W tabeli 'W' (ang. Wide) oznacza szeroki biały lub czarny pasek, a 'N' (ang. Narrow) oznacza wąski czarny lub biały pasek. Warto zauważyć, że w kodowaniu Standard2of5 stosuje się ten sam układ szerokich i wąskich pasków, ale dotyczy on czarnych pasków.

CYFRA KOD PASKOWY
0 NNWWN
1 WNNNW
2 NWNNW
3 WWNNN
4 NNWNW
5 WNWNN
6 NWWNN
7 NNNWN
8 WNNWN
9 NWNWN

 Przykład kodowania

Przez kodowanie danych "12345670" (kończąca '0' jest cyfrą kontrolną), otrzymujemy jak niżej:

 1. Kod startu (zawsze taki sam): 1010.
 2. [1] WNNNW 1-sza cyfra (czarne paski).
 3. [2] NWNNW 2-ga cyfra (białe  paski).
 4. [3] WWNNN 3-cia cyfra (czarne paski).
 5. [4] NNWNW 4-ta cyfra  (białe  paski).
 6. [5] WNWNN 5-ta cyfra  (czarne paski).
 7. [6] NWWNN 6-ta cyfra  (białe  paski).
 8. [7] NNNWW 7-ma cyfra  (czarne paski).
 9. [0] NNWWN (białe  paski) cyfra kontrolna.
 10. Kod stopu (zawsze taki sam): 1101.

W celu lepszego widzenia budowy kodu kreskowego, poniższy obrazek pokazuje kod kreskowy, ale każda cyfra i ciąg pasków kodu jest zaznaczona naprzemian zmieniającym się tłem. Można porównać sekwencje binarne sekcji z obrazem graficznym poniżej:

parts i2of5 barcode

Ciąg dalszy:
      Generator kodów kreskowych interleaved2of5 on-line


Patrz także:
Symbology Index | UPC-A | UPC-E | EAN-8 | Bookland
UPC 2-Digit Supplement | UPC 5-Digit Supplement

© Copyright 2000 - 2027