Focus Extra - lato 2005

focus extra okładka.jpg

W czasopiśmie Focus Extra numer specjalny 4/2005 ukazała się notatka:

  focus extra strona 8.jpg
 

List jaki wysłałem do Redaktora pozostał bez odpowiedzi!

Date: Wed, 17 Aug 2005 11:02:02 +0200 From: Romek Zylla <zylla&#64;wipos.p.lodz.pl> To: focus@focus.pl Subject: Focus Extra numer specjalny Dlaczego najwięcej dzieci rodzi się zimą Szanowny Panie Redaktorze, z ciekawością poczytałem numer specjalny (ogórkowy) z ciekawostkami, ale znalazłem tam także informacje, lekko mówiąc, niedokładne. Na stronie 8-ej u dołu jest notatka pod tytułem: "Dlaczego najwięcej dzieci rodzi się zimą?". Zebrane fakty i pytania świadczą, że zostały one zaczerpnięte ze strony internetowej http://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/ig-nobel.html Problem w tym, że na tej stronie znajdują się bardziej szczegółowe analizy statystyczne i część wyjaśnień przytoczonych w Fokusie okazuje się nieprawdziwa. Notatka sugeruje, że 1-go i 2-go stycznia rodzi się więcej dzieci (Rys 2 i 3 w internecie) z powodu farmako- logicznej ingerencji położników tak aby mieć spokój w Sylwestra. Tymczasem dane populacji rozbite na grupy według dat urodzenia (Rys 4) pokazują, że nadwyżka urodzeń w pierwszych dniach stycznia występowała przed wojną, następnie zmniejszała się po wojnie i po roku 1964 zaniknęła. W dalszej części tekstu na stronie jest wyjaśnienie kulturalno- administracyjne tego fenomenu. Dawniej gdy datę urodzenia mogli zgłaszać w urzędzie lub w parafii rodzice zdarzało się, że dla swej wygody zgłaszali późniejszą datę po to by dziecko było metrykalnie młodsze, dzięki czemu chłopiec później szedł do wojska a dziewczyna dłużej mogła nie być uważana za starą pannę. We współczesnych czasach większość porodów odbywa się w szpitalach lub pod okiem położnych i fakt urodzenia, a więc i data, muszą być zgłoszone następnego dnia do Urzędu Stanu Cywilnego. Czy datę porodu lekarze mogą przesuwać jak jest napisane w notatce Fokusa? Oczywiście, że tak, ale skala tego zjawiska nie jest masowa. Na stronie http://wipos.p.lodz.pl/zylla/ut/ig-nobel.html pokazano także jak w danej grupie kształtują się urodzenia w zależności od dnia tygodnia - patrz Rys 6. Dane wskazują coś odwrotnego niż sugeruje notatka Fokusa. W niedzielę urodziło się najwięcej osób z tej 36 tysiecznej grupy. Mniej w poniedziałek i najmniej we wtorek. Tak więc, dla całej grupy sytuacja jest całkiem odwrotna. Dopiero rozbicie danych na grupy wiekowe (Rys 7) wskazuje, że przed wojną występowała nadwyżka urodzeń niedzielnych, a w miarę czasu i zwiększania się udziału urodzeń szpitalnych liczba urodzeń niedzielnych zmniejszyła się znacznie poniżej statystycznej 1/7. Tak więc dopiero w grupie 1964-2004 rozkład kształtuje się podobnie do współczesnych danych amerykańskich i japońskich. Pozostaje wyjaśnienie fenomenu znacznej nadwyżki urodzeń niedzielnych w czasach przedwojennych. Czy przed wojną lepiej było być urodzonym w niedzielę, a niedobrze było być urodzonym we wtorek? Oto pytanie do czytelników Fokusa. Liczba urodzeń w okolicy Nowego Roku

Rys 4. Liczba urodzeń w okolicy Nowego Roku w czterech grupach.

Względna liczba urodzeń w okolicy Nowego Roku

Rys 5. Względna liczba urodzeń w okolicy Nowego Roku w latach 1930-1960.

Liczba urodzeń w kolejne dni tygodnia w czterech grupach

Rys 7. Zależność liczby urodzeń od dnia tygodnia w czterech grupach.

 

          Licznik = (od 21.09.2004)
          ostatnie poprawki

Valid HTML 4.01!