NOWA KSIĘGA WIECZYSTA v 0.96

Weryfikacja numerów  Nowej Księgi Wieczystej,
adres Sądu Rejonowego na podstawie numeru KW

Lista miast i kodów Sądów Wieczysto­księgowych

    
Wpisz numer Księgi Wieczystej :
Przykładowy numer wygląda tak:   KA1S/00012345/6
Uwaga: Skrypt nie weryfikuje numeru o innej postaci!  

  1. Jeżeli nie znasz numeru księgi, a znasz adres działki lub numer działki z rejestru gruntów, to możesz skorzystać z płatnego serwisu: www.znajdzksiege.pl

    znajdź księgę wieczystą według adresu działki lub mieszkania
  2. Jeżeli sprawdziłeś poprawność numeru Nowej Księgi Wieczystej to możesz sprawdzić dane działki i właścicieli w - Przeglądarce Ksiąg Wieczystych

mail to me - Romek
Sprawdzanie numerów Nowej Księgi Wieczystej. Proszę mnie informować o problemach z używaniem tego skryptu.
Przydatne linki:
.pl Formularz do generowania numerów NKW na podstawie
zbioru starych numerów Księgi Wieczystej.
.pl Formularz do weryfikacji numeru NIP
i identyfikacji Urzędu Skarbowego

Kolorem żółtym oznaczone zostały wydziały ksiąg wieczystych, które są w pełni przemigrowane, tzn. wszystkie księgi wieczyste, które prowadzone były przez te wydziały w formie dotychczasowej, przepisane zostały do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym i znajdują się w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (CBDKW).

Licznik = 18836   (1)