[01-13] Zależności różnie definiowanych kalorii od dżula, kalorii tablicowej i Btu

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Różnie zdefiniowane kalorie J calIT  Różnie zdefiniowane kalorie J Btu
4°C 4,2040 1,0041 33°F 1053,52 1,0042
15°C (14,5÷15,5°C) 4,1855 0,9997 60°F (60÷61°F) 1054,54 0,9995
20°C 4,1816 0,9987 - - -
średnia (0÷100°C) 4,1837 1,0007 średnia (32÷212°F) 1055,79 1,0007
termochemiczna 4,184 0,9993 termochemiczna 1054,35 0,9993

ciepło właściwe

1 cal / g °C = 1 kcal / kg °C = 1 Btu / lb °F = 1 Chu / lb °C = 4187 J / kg K