[01-20] Jednostki lepkości dynamicznej

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następny rozdział

P kg/m s kG s/m2 lbM / ft sec lb sec/ft2 lbM /ft h
1 0,1 1,02×10-2 6,72×10-2 2,089×10-3 2,419×102
10 1 0,102 0,672 2,089×10-2 2,419×103
98,1 9,81 1 6,6 0,205 2,375×104
14,88 1,488 0,1518 1 3,108×10-2 3,6×103
4,788×102 47,88 4,88 32,17 1 1,158×105
0,4134 4,134×10-3 4,21×10-3 2,778×10-4 8,634×10-6 1

pauz 1P = 100cP (centypauz)
1P = 1 dyna s / cm2
funt masy 1 lbM
1 lbM / ft sec = 1 (lbM / ft sec) sec / ft2
1 kulka / ft sec = 1lb sec / ft2
1 kg / m s = 1 N s / m2