[02-01] Zależność współczynnika oporu λ od liczby Reynoldsa Re i
sferyczności ψ dla ciał niekulistych izometrycznych

poprzedni rozdział     spis całości     spis rozdziału      następna strona

ψ Re
1 10 100 400 1000
0,670

0,806

0,846

0,946

1,000

28

27

27

27

26,5

6

5

4,5

4,5

4,1

2,2

1,3

1,2

1,1

1,07

2,0

1,0

0,9

0,8

0,6

2,0

1,1

1,0

0,8

0,46