[03-17] Współczynnik rozszerzalności objętościowej cieczy β
w temperaturze 20°C.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Ciecz β×103
1/K
aceton 1,487
alkohol amylowy 0,902
alkohol etylowy 1,101
alkohol metylowy 1,199
alkohol propylowy 0,956
anilina 0,855
benzen 1,237
brom 1,132
chlorek potasu (roztwór 2,5%) 0,227
chlorek potasu (roztwór 24,3%) 0,353
chlorek sodu (roztwór 6,1%) 0,296
chlorek sodu (roztwór 20,6%) 0,414
chlorek wapnia (roztwór 5,8%) 0,250
chlorek wapnia (roztwór 40,9%) 0,458
chloroform 1,723
czterochlorek węgla 1,236
dwusiarczek węgla 1,218
eter 1,656
fenol 1,090
gliceryna 0,505
kwas azotowy 25% 0,585
kwas azotowy 50% 0,907
kwas octowy 1,071
kwas siarkowy (roztwór 10,9%) 0,387
kwas siarkowy 100% 0,558
kwas solny (roztwór 33,2%) 0,455
nafta (gęstość 846,7 kg/m3) 0,955
olej oliwkowy 0,721
pentan 1,608
rtęć 0,181
Siarczan sodu (roztwór 24%) 0,410
terpentyna 0,973
toluen 1,099