[03-16] Współczynnik rozszerzalności objętościowej wody β.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Temperatura Współczynnik rozszerzalności
objętości
  Temperatura Współczynnik rozszerzalności
objętości
  Temperatura Współczynnik rozszerzalności
objętości
t, °C β×104
1/K
t, °C β×104
1/K
t, °C β×104
1/K
0 -063 130 9,2 260 21,2
10 +088 140 9,7 270 22,3
20 207 150 10,3 280 24,0
30 304 160 10,3 290 25,7
40 390 170 11,5 500 31,4
50 46 180 12,2 310 36
60 53 190 12,9 320 40
70 58 200 13,6 330 45
80 63 210 14,6 340 61
90 70 220 15,6 350 69
100 75 230 16,7 360 112
110 80 240 17,9 370 314
120 86 250 19,4