[03-19] Napięcie powierzchniowe czynników chłodniczych.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Czynnik Temperatura Napięcie powierzchniowe
t

°0

σ×104

N/m

NH3 -30

-20

-10

  0

10

338,3

311,8

286,3

262,8

233,4

CO2 -20

-10

0

10

20

30

90,2

79,9

44,0

27,1

11,6

3,9

SO2 -20

-10

0

10

20

30

321,7

298,1

278,5

258,9

238,3

215,7

CH3Cl -10

0

10

20

30

201

195,1

178,5

161,8

152,0

CCl2F2 -30

-20

-10

0

10

20

30

196,1

175,5

161,8

144,2

127,5

112,8

100,0

CCl3F -30

-20

-10

0

10

20

30

275,6

262,8

246,1

231,4

217,7

205

190,2