[04-20] Ciepło właściwe Cp roztworów soli nieorganicznych w temperaturze pokojowej

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Rozpuszczona sól Stężenie w molach wody na mol rozpuszczonej soli
10 25 50 100 200
Cp   kJ/kg×K
CACl2 2,5874 3,1568 - - 3,9984
Ca(NO3)2 2,6188 - 3,5433 - 3,9816
CsCl - - 3,4399 3,7660 -
CuCl2 2,6126 3,2615 - - 4,0026
CuSO4 - - 3,5504 - 3,9816
KBr - 3,2201 - - 4,0277
KCl - 3,4830 3,7849 3,9699 4,0612
K2CO3 2,8159 - - - 3,9955
KJ - 2,9948 - - 3,9775
KNO3 - 3,4868 - 3,9444 4,0444
K2SO4 - - - 3,7765 3,9620
LiCl 3,3021 3,7493 - 4,0587 -
MgCl2 2,5020 3,1694 3,5923 3,9607 4,0115
MgSO4 - 3,2448 3,6090 3,9607 3,9976
MnSO4 - - 3,5337 - 3,9896
NaBr - 3,3880 - 3,9306 -
NaCl 3,3118 3,6713 - 4,0214 4,0947
Na2CO3 - 3,6212 - - 4,0591
Na2HPO4 - - - 3,9126 4,0264
NaJ - 3,1359 - 3,8410 -
NaNO3 3,2196 3,6434 - 4,0026 4,0821
NH4Cl - 3,1053 - 4,0486 4,1114
NH4NO3 - 3,6831 3,8895 - -