[04-24] Wartości współczynnika przenikania ciepła K w wyparce cukrowniczej o rurkach miedzianych

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Dział Wyparka
czterodziałowa pięciodziałowa
K, W/m2×K K, W/m2×K
1 2136÷2492 2492÷2848
2 1780÷2136 1780÷2136
3 1068÷1424 1424÷1780
4 356÷712 852÷1068
5 - 427÷570