[04-23] Wartości współczynnika przenikania ciepła K w wyparce koszowej przy odparowaniu wody desylowanej

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

t, °C Temperatura wrzenia, °C
50 60 75 100
K, W/m2×K
10 695 1100 1778 2415
20 1205 1796 2461 3041
30 1564 2143 2838 3359
40 1854 - - -
50 2114 - - -