[04-26] Rozpuszczalność stalych zwiazków nieorganicznych w wodzie

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

W tabeli podana jest ilość substancji bezwodnej w gramach, która rozpuszcza się w 100 g wody w danej temperaturze. Rozpuszczalność związków oznaczonych gwiazdką wyrażona jest w gramach substancji bezwodnej w 100 g roztworu nasyconego. W rubryce drugiej podano liczbę cząstek wody krystalizacyjnej w substancji występującej w postaci fazy stałej w stanie równowagi z roztworem nasyconym.

Substancja Faza stała Temperatura w °C
0 20 40 60 80 100
AgNO3   122 222 376 525 669 952
Al2(SO4)3 18H20 23,8 26,7 31,4 37,2 42,2 47,1
BaCl2   31,6 35,7 40,7 46,4 52,4 58,8
BaSO4   1,15×10-4 2,4×10-4 - - - 4,13×10-4
CaCl2 6H20 59,5 74,5 - - - -
CaCl2 2H20 - - - 136,8 147,0 159
Ca(OH)2   1,85×10-1 1,65×10-1 1,41×10-1 1,16×10-1 9,4×10-2 7,7×10-2
CuCl2   41,4 43,5 45,6 47,7 49,8 51,9
CuSO4   14,3 20,7 28,5 40 55 75,4
FeCl3   74,4 91,8 - 62,5 - -
K2CO3 2H20 51,3 52,5 65,2 68,6 72,1 75,6
KNO3   13,3 31,6 63,9 110,0 169 246
KOH 2H20 97 112 - - - -
KOH H20 - - - 140 (50°) - 178
MgSO4 7H20 - 26,2 31,3 - - -
MgSO4 6H20 29 20,8 - 35,5 39,1 42,5
MgSO4 H20         38,6 40,6
NH4Cl   29,4 37,2 45,8 55,2 65,6 77,3
NaCl   35,7 36,0 36,6 37,3 38,4 39,8
Na2CO3 10H20 7 21,5 - - - -
Na2CO3 H20 - - 48,5 46,4 45,8 45,5
NaHCO3   6,9 9,6 12,7 16,4 - -
NaNO3   73 88 104 124 148 180
NaOH 4H20 42 - - - - -
NaOH 3/2H20 - 51,5 (50°) - - - -
NaOH H20 - 109 129 174 - -
Na2SO4 10H20 5,0 19,4 - - - -
Na2SO4 7H20 19,5 44 - - - -
Na2SO4   - - 48,8 45,3 43,7 42,5
ZnSO4 7H20 41,9 54,4 - - - -
ZnSO4 6H20 - - 41,2 43,5 (50°) - -
ZnSO4   - - - - 46,4 44,7