[04-27] Ciepło rozpuszczania Qr związków nieorganicznych w wodzie.

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

Wartości Qr odnoszą się do 1 mola związku rozpuszczonego w n molach wody. Znak () oznacza, ze podczas rozpuszczania ciepło jest pochłaniane, znak (-) - wydzielanie.      Znak  ∞ oznacza nieskończoność

Substancja t

°C

Liczba
moli
wody
Qr
kJ/mol
Substancja t

°C

Liczba
moli
wody
Qr
kJ/mol
AgNO3 18 200 22,9 Ca(OH)2 18 -12,8
Al2(SO4)3 18 - -528 CaSO4 18 -21,6
Al2(SO4)3×6H2O 18 - -234 CaSO4×2H2O 18 800 3,5
Al2(SO4)3×18H2O 17 388 -28,5 CuCl2 18 600 -46,4
BaCl2 18 400 -8,7 CuSO4 18 800 -66,6
BaCl2×H2O 18 400 -6,5 FeCl3 18 2000 -132
BaCl2×2H2O 18 400 20,6 HCl 18 -73,9
BaSO4 18 - 22,0 H2O2 18 200 -1,9
CaCl2×2H2O 18 400 -419 H2S 15 - -19,1
CaCl2×6H2O 18 400 19,1 H2SO4 25 199 -74,4
CaO 18 2500 -76,8 H2SO4 18 -92,5
KCl 18 200 18,7 Na2CO3 18 -23,4
K2CO3×1,5H2O 18 400 -27,8 Na2CO3×H2O 18 200 -10,5
K2CO3 18 400 1,6 Na2CO3×7H2O 18 200 44,0
KHCO3 18 2000 21,5 Na2CO3×10H2O 18 68,0
KNO3 18 200 35,2 NaHCO3 18 300 17,2
KOH 18 200 -53,6 NaNO3 18 6400 21,3
KOH×H2O 18 200 -14,0 Na2O 18 200 -223,2
KOH×2H2O 18 200 -0,5 NaOH×H2O 18 200 -42,3
MgSO4 18 -88,5 NaOH 18 200 -21,3
MgSO4×H2O 18 -58,7 Na2SO4×10H2O 18 -1,2
MgSO4×2H2O 18 -49,0 Na2SO4 18 78,6
MgSO4×4H2O 18 -20,6 SO2 25 229 -31,4
MgSO4×6H2O 18 -2,3 SO3 15 1600 -164
MgSO4×7H2O 18 13,3 ZnSO4×H2O 18 400 -77,7
NH3 19,9 91,32 -34,9 ZnSO4×H2O 18 400 -41,9
NH4Cl 18 16,0 ZnSO4×6H2O 18 400 3,5
NaCl 18 6400 5,0 ZnSO4×7H2O 18 400 17,8