[05-10] Równowaga aceton-glikol etylenowy-toluen

(dane dla 27°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Toluen   Aceton Glikol etylenowy Toluen
4,2

33,6

42,5

45,6

48,4

46,8

92,0

54,6

37,9

29,1

18,8

10,2

4,0

11,8

19,8

25,1

32,8

43,0

43,8

40,0

36,0

25,2

14,5

5,0

6,6

4,6

3,3

2,8

2,5

2,2

49,8

55,3

61,0

72,0

84,0

92,8

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 10,0 16,0 23,0 30,0 39,0
toluenowej 14,0 24,0 37,0 45,7 46,8