[05-09] Równowaga aceton-glikol etylenowy-nitrobenzen

(dane dla 22°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Aceton Glikol etylenowy Nitrobenzen   Aceton Glikol etylenowy Nitrobenzen
8,7

15,4

27,8

32,6

37,4

87,0

76,8

55,5

45,0

31,3

4,3

7,7

16,7

22,5

31,3

39,7

39,1

35,0

31,0

9,1

20,1

12,2

7,6

4,3

0,1

40,3

48,8

57,4

64,8

90,8

b) cięciwy równowagowe

Aceton w warstwie glikolowej 10,0 17,4 19,1 23,0 29,1
nitrobenzenowej 5,0 22,8 31,0 36,7 39,6