[05-16] Równowaga alkohol etylowy-benzen-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol etylowy Benzen Woda   Alkohol etylowy Benzen Woda
8,2

10,0

12,9

17,9

25,3

29,1

34,3

41,6

91,1

89,0

85,7

79,5

70,2

64,6

57,0

46,2

0,7

1,0

1,4

2,6

4,5

6,3

8,7

12,2

44,8

50,4

51,8

51,2

46,6

37,4

29,9

25,8

39,8

27,9

23,0

11,4

5,1

2,1

0,8

0,6

15,4

21,7

25,2

37,4

48,3

60,5

69,3

73,6

b) cięciwy równowagowe

Alkohol etylowy w warstwie benzenowej 0,7 1,2 1,6 2,4 3,9
wodnej 2,5 10,6 16,4 24,3 31,8
      5,4 7,0 8,4 9,8
      37,0 40,5 44,3 47,3