[05-17] Równowaga alkohol etylowy-eter dwu-n-butylowy-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol etylowy Eter dwu-n-butylowy Woda   Alkohol etylowy Eter dwu-n-butylowy Woda
0,0

3,9

10,8

16,6

27,4

41,3

47,9

51,6

55,1

55,1

99,8

95,5

88,1

80,7

66,7

45,7

34,3

27,2

18,8

18,0

0,2

0,6

1,1

2,7

6,0

13,0

17,8

21,2

26,1

26,9

55,7

55,8

55,8

42,7

37,2

30,5

27,4

22,1

0,0

16,2

14,6

12,0

1,2

0,8

0,4

0,3

0,2

0,2

28,2

29,5

32,2

56,2

62,0

69,2

72,3

77,7

99,8

b) cięciwy równowagowe

Alkohol etylowy w warstwie eterowej 0,4 0,6 2,6 4,8 6,9 11,7
wodnej 2,8 5,2 16,5 25,3 31,6 41,6