[05-20] Równowaga alkohol etylowy-toulen-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol etylowy Toluen Woda   Alkohol etylowy Keton dwu-n-propylowy Woda
9,4

13,0

16,7

20,7

25,3

32,7

40,8

47,4

52,9

89,8

86,5

81,1

76,3

70,5

60,6

49,3

39,4

29,5

0,8

1,4

2,1

3,0

4,2

6,7

9,9

13,2

17,6

55,0

56,4

56,8

56,7

55,5

53,0

51,8

48,9

42,5

24,0

24,7

20,0

17,7

12,9

9,4

6,4

5,3

3,7

1,7

0,5

20,4

23,6

25,6

30,4

35,1

40,6

42,9

47,4

55,8

75,5

b) cięciwy równowagowe

Alkohol etylowy w warstwie toluenowej 0,2 0,7 1,3 2,7 4,7
wodnej 11,0 19,2 25,7 35,2 41,7
      5,3 6,5 8,2 9,4
      46,9 50,0 53,3 55,6