[05-19] Równowaga alkohol etylowy-keton dwu-n-propylowy-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol etylowy Keton dwu-n-propylowy Woda   Alkohol etylowy Keton dwu-n-propylowy Woda
0,0

3,7

10,3

15.7

2-,3

28,6

33,9

37,7

39,5

40,2

99,9

94,6

86,9

79,9

73,7

60,8

51,0

41,6

33,4

29,2

1,0

1,7

2,8

4,4

6,1

10,6

15,1

20,7

27,1

30,6

40,5

40,9

41,1

40,6

38,1

33,6

27,0

23,6

19,9

15,8

0,0

25,8

23,2

20,6

26,4

7,1

3,5

1,6

1,3

1,0

0,7

0,3

33,7

35,9

38,3

33,0

54,8

62,9

74,1

75,1

79,1

83,5

99,7

b) cięciwy równowagowe

Alkohol etylowy w warstwie ketonowej 1,2 3,9 21,0 34,5
wodnej 2,1 8,6 29,3 38,5