[05-23] Równowaga alkohol izopropylowy-cykloheksan-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol izopropylowy Cykloheksan Woda   Alkohol izopropylowy Cykloheksan Woda
5,2

17,4

28,9

38,6

44,3

50,4

51,4

94,3

81,1

67,5

54,3

44,9

30,4

18,8

0,5

1,5

3,6

7,1

10,8

19,2

29,8

49,3

44,8

33,3

20,3

14,3

7,1

3,2

11,7

5,9

1,3

0,5

0,3

0,1

0,1

40,0

49,3

65,4

79,2

85,4

92,8

96,7

b) cięciwy równowagowe

Alkohol izopropylowy w warstwie cykloheksanowej 0,6 5,7 17,6 28,8
wodnej 8,8 19,9 29,6 34,9
    34,2 41,3 50,2 51,6
    37,5 40,4 46,0 48,3