[05-24] Równowaga Alkohol metylowy-toluen-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Alkohol metylowy Toluen Woda   Alkohol metylowy Toluen Woda
8,3

13,0

26,2

36,8

50,6

62,1

67,4

91,3

86,2

72,4

60,4

43,9

27,0

14,7

0,4

0,8

1,4

2,8

5,5

10,9

17,9

65,7

59,4

53,1

41,1

24,0

0,7

7,2

2,8

1,4

0,5

0,1

0,1

27,1

37,8

45,5

58,4

75,9

93,2

b) cięciwy równowagowe

Alkohol metylowy w warstwie toluenowej 0,03 0,1 ,014 0,21
wodnej 2,5 10,1 15,4 22,0
    0,4 0,8 2,2  
    32,2 40,6 42,8