[05-26] Równowaga Butadien-furfural-nafta

(dane dla 20°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Butadien Furfural Nafta   Butadien Furfural Nafta
14,4

26,3

36,5

45,9

44,1

3,8

7,5

12,5

20,6

34,8

81,8

66,2

51,0

33,5

21,1

37,9

24,8

21,7

13,8

7,0

49,3

70,3

74,3

82,7

89,2

12,8

4,9

4,0

3,5

3,8

b) cięciwy równowagowe

Butadien w warstwie furfuralowej 7,0 13,8 21,7
naftowej 14,4 26,3 36,5