[05-25] Równowaga benzen-anilina-n - heksadekan

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Benzen Anilina n-heksadekan   Benzen Anilina n-heksadekan
0,0

6,2

7,8

10,3

16,1

21,8

27,7

31,4

6,3

7,2

7,6

8,2

9,8

12,7

18,3

27,9

93,4

86,6

84,6

81,5

74,1

65,5

54,0

40,7

32,4

30,9

25,2

20,2

15,5

11,6

8,0

0,0

41,0

54,7

67,5

75,0

81,2

85,8

89,7

97,7

26,6

14,4

7,3

4,8

3,3

2,6

2,3

2,3

b) cięciwy równowagowe

Benzen w warstwie anilinowej 8,0 9,4 11,6 15,5 20,1
n-heksadekanowej 6,2 7,8 10,3 14,8 19,6