[05-32] Równowaga Dwufenyloheksan-dokozan-furfural

(dane dla 115°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Dwufenyloheksan Dokozan Furfural   Dwufenyloheksan Dokozan Furfural
0,0

6,3

10,4

13,1

17,2

17,8

79,7

70,0

62,9

56,9

42,8

32,2

20,3

23,7

26,7

30,0

40,0

50,0

16,9

13,8

10,5

8,9

6,7

0,0

23,1

16,2

12,5

11,1

9,9

7,2

60,0

70,0

77,0

80,0

83,4

92,8

b) cięciwy równowagowe

Dwufenyloheksan w warstwie dokozanowej 6,3 10,4
furfuralowej 6,7 10,5