[05-33] Równowaga Kwas octowy-chloroform-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Kwas octowy Chloroform Woda   Kwas octowy Chloroform Woda
0,0

3,0

6,8

15,3

17,7

23,5

30,4

99,0

95,9

91,8

82,6

80,0

73,7

65,7

1,0

1,1

1,4

2,1

2,3

2,8

3,9

47,5

47,5

50,5

44,1

39,9

25,1

11,0

0,0

39,5

39,5

13,5

7,3

5,2

1,2

1,0

0,8

13,0

25,0

36,0

48,6

55,8

73,7

88,0

99,2

b) cięciwy równowagowe

Kwas octowy w warstwie chloroformowej 0,0 3,0 6,8 15,3
wodnej 0,0 11,0 25,1 39,0
    17,7 23,5 30,4 47,5
    44,1 50,0 52,0 47,5