[05-36] Równowaga Kwas octowy-eter etylowy-woda

(dane dla 20°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Kwas octowy Eter etylowy Woda   Kwas octowy Eter etylowy Woda
0,0

4,2

9,5

17,4

22,7

26,1

29,1

98,7

93,0

86,0

74,2

65,7

58,0

50,6

1,3

2,8

4,5

8,4

11,6

15,9

20,3

31,3

31,2

28,6

22,8

13,7

5,9

0,0

38,0

24,9

16,1

10,9

7,7

6,8

6,4

30,7

43,9

55,3

66,3

78,6

87,3

93,6

b) cięciwy równowagowe

Kwas octowy w warstwie eterowej 4,2 8,9 14,3 19,8 25,4 29,6
wodnej 5,9 11,1 16,0 20,6 25,3 29,3