[05-35] Równowaga Kwas octowy-eter dwu-n-butylowy-woda

(dane dla 25°C w % mas.)

poprzednia strona     spis całości     spis rozdziału     następna strona

a) krzywa granicznej rozpuszczalności

Kwas octowy Eter dwu-n-butylowy Woda   Kwas octowy Eter dwu-n-butylowy Woda
0,0

43,6

44,5

49,6

55,3

59,9

66,9

64,1

68,2

69,5

69,8

69,4

69,4

68,8

68,5

67,1

64,6

64,5

0,2

0,4

0,5

0,7

1,1

1,7

5,4

6,7

7,2

9,6

10,7

11,2

12,0

12,9

14,3

17,6

21,1

21,5

99,8

56,0

55,0

49,7

43,6

38,6

27,7

31,2

24,6

20,9

19,5

19,4

18,6

18,3

17,2

15,3

14,4

14,0

64,0

62,9

62,8

62,2

59,9

58,6

57,0

51,2

46,5

44,0

40,8

39,5

38,2

24,6

19,5

6,2

0,0

21,8

23,8

24,0

24,9

28,2

30,4

32,7

40,8

47,0

50,7

54,2

55,9

57,7

74,2

79,7

93,4

99,8

14,1

13,3

13,2

12,9

11,8

11,0

10,4

8,0

6,4

5,3

5,0

4,6

4,1

1,2

0,8

0,4

0,2

b) cięciwy równowagowe

Kwas octowy w warstwie eterowej 1,0 2,9 3,2 6,3 7,7 10,6
wodnej 2,7 19,3 20,6 32,7 35,6 47,6
    13,2 22,5 26,3 29,5 35,3 47,8
    57,1 64,5 66,5 68,3 68,2 65,4